Tìm hiểu về thu hồi tài sản tham nhũng theo công ước LHQ

Thu hồi tài sản tham nhũng được quy định trong công ước LHQ từ điều 51 đến 59. Các điều khoản trong đó có quy định 3 nhóm chính với nhiều nội dung quan trọng và khá đầy đủ. Cùng tìm hiểu nhiều hơn về quy chế này trong thu hồi tài sản tham nhũng nhé.

  1. Các quy định thu hồi tài sản

Ba nhóm quy định chính về thu hồi tài sản tham nhũng kdlc bao gồm:

  • Những quy định chung có tính chất nguyên tắc
  • Những quy định chung liên quan đến ngăn ngừa, phát hiện chuyển tài sản tham nhũng
  • Những quy định chung về biện pháp thu hồi tài sản và định đoạt tài sản tham nhũng sau khi tịch thu.

Các nhóm quy định trên lại được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản pháp luật khác với các lưu ý đầy đủ cho mỗi quốc gia, trong đó có cả Việt Nam.

  1. Áp dụng chế định thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam

Mặc dù đã có chế định đầy đủ, phong phú song trong quá trình áp dụng ở Việt Nam thì thực sự không nhiều điều khoản thực thi được trọn vẹn. Thực tế này xuất phát từ nguyên nhân các vụ án tham nhũng ở Việt Nam hầu như không công khai tài sản bất động mà luôn quy về con số rồi được thống kê đã tịch thu. Sau đó ít ai kiểm định thực chất các khoản thu đã đi về đâu. Ngoài ra tác hại tham nhũng cũng có vô số chiêu trò để tẩu tán tài sản tham nhũng khiến cho việc truy cứu trách nhiệm và tịch biên tài sản thực sự khó giải quyết ở Việt Nam

Tóm lại, thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn là một điểm trừ trong tổng thể chống tham nhũng của Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.