Posts Tagged "tin tức game"

Đâu là team AOE mạnh nhất tại Việt Nam

AoE Việt Nam trong nhiều năm qua, với rất nhiều những thay đổi về mặt nhân sự con người, tư duy  thì  sự chênh lệch giữa các Clan trong thể loại 44 Random đã ...